ВУЗ ШАГ
Вчитель інфо счетчик посещений

Методична робота

 

      Методична робота дошкільного закладу, спрямована на вивчення і впровадження в практику роботи педагогічних працівників теорії та методики розвитку, навчання і виховання дошкільників, а також оволодіння сучасною методологією, збагачення досвіду педагогів новими прогресивними методами, впровадження новітніх розробок, позитивного досвіду, сучасних педагогічних технологій. Центром методичної роботи дошкільного навчального закладу "Дзвіночок" є методичний кабінет, в якому зосереджено традиційний матеріал з Базового компоненту дошкільної освіти, програми розвитку дітей дошкільного віку "Українське дошкілля" та програми  "Впевненний старт".
       В наявності дитяча та методична література, законодавчі та нормативні документи, матеріал семінарів, свят та передового досвіду вихователів.
  Впровадження в життя особистісно орієнтованої моделі дошкільної освіти вимагає від педагога професійної зрілості, майстерності, високої культури праці, психологічної грамотності, тому педагоги КДНЗ приділяють велику увагу самоосвіті та професійному росту. 

 
Завданням методичної служби є:
 - вивчення та розвиток педагогічної компетентності кожного вихователя,
 - стимулювання творчого потенціалу,
 - підвищення педагогічної культури вихователів;
 - вдосконалення педагогічної майстерності;
 - розви
ток спеціальних умінь та навичок;
 - формування навичок самостійного аналізу власної педагогічної діяльності. 
 

Методична робота з кадрами:
 - підвищення рівня фахової майстерності педагогів;
 - курсова перепідготовка;
 - атестація педагогів;
 - наставництво;
 - педради;
 - семінари;
 - консультації;
 - колективні перегляди;
- робота творчої групи. 


Навчання педагогів відбувається в інтерактивних формах спілкування, це:
- круглий стіл, диспут, консультації;
- інтерактивні лекції;
- навчальні тренінги;
- семінари, семінари-практикуми, науково-практичні семінари, семінари для педагогів спеціальних груп;
- вивчення структури та оснащення матеріального середовища; ;
- спостереження колективних форм діяльності дітей, індивідуальної самостійної роботи дітей, взаємовідвідування відкритих занять.
 
 

 

Функції методичної служби ДНЗ


 Інформаційна: вивчення та накопичення інформації про стан та результати професійної діяльності педагогів; підвищення кваліфікації педагогічного персоналу; підвищення якості педагогічного процесу; узагальнення позитивного досвіду педагогів; поповнення банку педагогічної інформації про найбільш актуальні проблеми розвитку дошкільної освіти, про новітні досягнення науки та практики; широке впровадження інформаційних технологій; встановлення контактів зі ЗМІ, різноманітними установами та організаціями для розповсюдження інформації про діяльність ДНЗ.

Навчальна:  здійснення ознайомлення педагогічного персоналу з новими освітніми програмами та технологіями; ознайомлення зі стандартами дошкільної освіти України; здійснення ознайомлення педагогічного персоналу з законодавчими, нормативними документами в галузі освіти; організація та проведення семінарів, практичних занять, консультацій, відкритих заходів з використанням активних методів.

 Контрольно-діагностична: моніторинг якості педагогічного процесу; застосування методів психолого-педагогічної діагностики в процесі вивчення стану освітньо-виховного процесу; аналіз інноваційного досвіду педагогічного персоналу; узагальнення отриманих результатів.

Корекційно-прогностична (плануюча): здійснення планування перспективних та поточних заходів ( річний, місячний, календарний плани).

Організаційна: організація та участь в педагогічних радах, педагогічних годинах, батьківських конференціях тощо; організація методичних об’єднань, творчих груп та міні-проектів; організація самостійної роботи педагогів з підвищення професійного рівня; організація роботи з батьками дітей та соціальними партнерами; направлення педагогів на курси підвищення кваліфікації.

 Дослідницька: планування заходів на основі аналізу стану освітнього процесу та запитів педагогів з урахуванням нових тенденцій в розвитку освітніх технологій; вивчення та розповсюдження інноваційного досвіду та авторських технологій.

 Комунікативна: усвідомлення особистої та соціальної значимості діяльності; реалізація гуманістичної парадигми в педагогічній діяльності; встановлення ділових контактів з учасниками педагогічного процесу, з соціальними партнерами.

Виховна (мотиваційно-стимулююча): стимулювання творчої діяльності педагогів; виявлення потенціалу педагогів; стимулювання підвищення професійної кваліфікації; мотивування на використання особистісно-орієнтованої моделі виховання, на емпатію з дітьми, прояв любові та розуміння.

Гностична: оволодіння методами самоаналізу, здійснення самоосвіти.
 


 

ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ НА 2016-2017 навчальний рік 

1. Забезпечити умови для розвитку морально-патріотичного виховання дошкільників в контексті Базового компоненту дошкільної освіти.

2.  Інтегрувати систему роботи педагогів з батьківською громадкістю за принципом співпраці, партнерства, взаєморозуміння та відповідальності.