ВУЗ ШАГ
Вчитель інфо счетчик посещений

Логіко-математичний розвиток

Формування логіко-математичної компетентності у роботі з дітьми дошкільного віку

 

      Останнім часом до сучасних методик навчання увійшло поняття «компетентність». Вона стосується також технологій дошкільної освіти, тому, що саме в дошкільному віці закладаються основи розумових, моральних та емоційно-вольових якостей особистості. Науковці застосовують це поняття щодо різних життєвих сфер, наприклад: життєва компетентність (О.Кононко), соціальна кампетентність (В.Кузьменко), компетентність у предметному світі (Р.Раратюк).

 

Що ж таке компетентність?

 

КОМПЕТЕНТНІСТЬ - це знання, усвідомленість, авторитетність у будь якій галузі.

 

         Базовий компонент дошкільної освіти виділяє зокрема логіко-математичну компетентність, розподілену за сферами життєдіяльності «Природа», «Культура», «Люди», «Я сам». Вона складається з трьох основних компонентів:

 

·МОТИВАЦІЙНИЙ - внутрішня мотивація,інтереси.
·ЗМІСТОВИЙ - комплекс математичних знань, умінь та навичок.
·ДІЙОВИЙ - навички навчальної праці: самостійність, самооцінка, самоконтроль.

 

        Логіко-математична компетентність передбачає здатність здійснювати: класифікацію геометричних фігур; предметів та множин; серіацію за величиною, масою, об’ємом; розташуванням у просторі, часі; обчислення; вимірювання та ін. При цьому важливо не стільки наявність логіко-математичних знань, скільки здатність використовувати їх у різних життєвих ситуаціях, розсудливо поводитися, проявляти високу пізнавальну активність, кмітливіть, гнучкість мислення, самостійність суджень. І якщо математичний аспект є традиційним і відпрацьованим у сучасній дошкільній теорії та практиці, то логічний є новим і мало задіяним. Адже логічне мислення в математиці має таке саме значення, як граматика у мові.

 

Що таке логічне мислення, чому так важливо його розвивати?

 

ЛОГІЧНЕ МИСЛЕННЯ - здатність мислити точно і послідовно, не допускаючи протирічь у своїх міркування, та вміння викривати логічні помилки. Логічне мислення формується на основі образного та є вищою стадією розвитку дитячого мислення. Логічне мислення приводить до прийняття правильного рішення без допомоги інтуїції та досвіду. Спонукає аналізувати предмети і явища, виділяти в них головне, послідовно міркувати, робити висновки, систематизувати.

       Тому вихователям слід так організувати педагогічнй процес, щоб діти самостійно приходили до «відкриття». А тому слід:

 

·надати дітям максимум свободи;
·заохочувати творчу ініціативу;
·заняття чи самостійна діяльність повина викликати у дітей позитивні емоції;
·не забувати похвалити кожну дитину;
·не загострювати увагу на невдачах;
·під час проведення логіко-математичних ігор не змушувати дитину брати в них участь;
·з появою перших ознак втоми або втрати інтересу припинити його;
·отриманий результат порівнюють з попереднім; 
·спонукати дітей розмірковувати, пояснювати; 
·якщо дитина зіткнулася з труднощами, знайти разом з нею спосіб виконання завдання.