Вчитель інфо счетчик посещений

Звіти завідувача

Звіт завідувача

комунального дошкільного навчального закладу «Дзвіночок»

Молчанової Л.В.

перед педагогічним колективом, батьками вихованців та громадськістю

за 2014-2015 навчальний рік

 

28 травня 2015 року

 

  

На виконання Національної доктрини розвитку освіти, п. 3 наказу Міністерства освіти і науки від 23.03.2005 р. № 178, Положення про дошкільний навчальний заклад, з метою подальшого утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління освітою, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття і виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у навчальних закладах, що базуються на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації я, Молчанова Лариса Віталіївна, завідувач комунального дошкільного навчального закладу «Дзвіночок», звітую про основні напрямки своєї діяльності за 2014-2015 навчальний рік.

Комунальний дошкільний навчальний заклад «Дзвіночок» загального розвитку міського відділу освіти виконавчого комітету Першотравенської міської ради знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, м. Першотравенськ, вулиця Гагаріна, 4А.

Мова навчання: українська.

Проектна потужність: 205 дітей.

Станом на 31 травня 2015 року в закладі виховуються 228 дітей.

Режим роботи закладу з 07.00 до 17.30.

В закладі працюють 11 вікових груп:

- 3 групи раннього віку;

- 2 групи 4-го року життя;

- 3  групи 5-го року життя;

- 3 групи 6-го року життя.

Укомплектованість груп була проведена згідно з віком дітей та з урахуванням запитів батьків.

КДНЗ «Дзвіночок» здійснює свою діяльність відповідно до власного Статуту та регламентується планом роботи, який складений на навчальний рік з 01.09.2014 р. до 31.05 2015 р. , а також планом на оздоровчий період з 01.06.2015 р.  до 31.08.2015 року. 

Головною метою роботи КДНЗ «Дзвіночок» є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового та духовного розвитку.

Реалізація Базового компоненту дошкільної освіти забезпечувалася освітніми програмами та навчально-методичною літературою, що затверджена Міністерством освіти і науки України та схвалена для використання в дошкільних навчальних закладах.

Державні програми за якими будується навчально-виховний процес:

- Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція);

- програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт»;

- програма розвитку дітей дошкільного віку «Українське дошкілля».

 

Кадрове забезпечення дошкільного закладу

У 2014-2015 навчальному році освітньо-виховний процес в КДНЗ «Дзвіночок» забезпечують 60 працівників - 25 педагогів, з них - завідувач, вихователь-методист, 2 музичних керівника, інструктор з фізичного виховання, 20 вихователів;  35 осіб технічного персоналу. 

Упродовж звітного періоду чітко простежувалася тенденція щодо стабілізації педагогічного колективу. Завдяки оптимальній розстановці та цілеспрямованому використанню кадрів робота колективу відзначалася позитивною результативністю.

Фаховий рівень педагогічних кадрів забезпечується безперервною системою підвищення кваліфікації кадрів на рівні дошкільного закладу, шляхом відвідувань педагогами методичних об'єднань міста та семінари-практикуми області для вихователів та музичних керівників, курсів підвищення кваліфікації кадрів, а також шляхом навчання педагогів без відриву від роботи у вищих навчальних закладах за спеціальністю «Дошкільне виховання».

У дошкільному навчальному закладі складено перспективний план-графік курсової перепідготовки та атестації. Атестація педагогічних працівників дошкільного навчального закладу проводиться відповідно до Закону України «Про освіту» (ст. 34), Типового положення про атестацію педагогічних працівників (із змінами). Робота по атестації педагогічних працівників ведеться згідно плану та графіку. Педагоги, які атестуються, розробляють власні індивідуальні плани, узагальнюють досвіди роботи, проводять консультації, відкриті заходи, виступали на батьківських зборах, звітували щодо своєї професійної діяльності перед колективом тощо. На даний час за освітнім рівнем: 15 педагогів мають повну вищу освіту, 10 педагогів неповну вищу освіту; за кваліфікаційним рівнем: 5 педагогів мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», 2 педагога - кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії», 7 педагогів - кваліфікаційну категорію «спеціаліст», 6 педагогів 8 тарифний розряд, 4 педагогів 9 тарифний розряд; 1 педагог має педагогічне звання «вихователь-методист».

Педагоги дошкільного закладу продовжили роботу над узагальненням передового педагогічного досвіду. В 2014 – 2015 н.р. до каталогу «Інноваційний досвід Дніпропетровщини» увійшли 3 досвіди: вихователів Альхімович Н.В., Лантух Т.В. та завідувача закладу Молчанової Л.В. В 2015 році на обласній виставці «Педагогічні здобутки освітян Дніпропетровщини-2015» були представлені 2 посібники з досвіду роботи музичного керівника Агапової О.М. та вихователя Дьоміної О.М.

За результатами першого етапу міського конкурсу «Кращий природний куточок дошкільного навчального закладу» групу № 10 «Барвінок» відзначено грамотою міського відділу освіти.  

На міський етап  обласного конкурсу «Пісенне коло» від нашого дошкільного закладу були представлені: вокальний ансамбль групи № 6 «Гвоздичка» (старший вік); хоровий колектив групи № 8 «Фіалка» (старший вік); дует дітей групи № 8 «Фіалка» (старший вік) та сольний спів: Дехтярук Карина, вихованка групи № 5 «Мак».

Переможцем міського етапу обласного конкурсу в номінації «Сольний спів» стала Дехтярук Карина.

Приємним моментом для всього колективу стала перемога в міському конкурсі «Дошкільний заклад креативної освіти».    

Предметом особливої уваги й турботи керівництва дошкільного навчального закладу є становлення молодих спеціалістів.  З метою набуття практичного досвіду, підвищення професійного рівня ділових якостей та надання методичної допомоги молодим педагогам у дошкільному закладі працює «Школа молодого спеціаліста» під керівництвом вихователя-методиста. За молодими спеціалістами закріплені досвідчені вихователі-наставники, вихователем-методистом розробляються план та заходи. На даний час в днз працює три молодих спеціаліста, які мають відповідну фахову педагогічну освіту.

Вцілому впродовж 2014 – 2015 н.р. робота вихователів планувалася та проводилася з урахуванням  поставлених на рік завдань, сучасних вимог в навчанні та вихованні. Як керівник закладу я завжди підтримую та стимулюю творчу ініціативу працівників щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочую творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів.

Управлінська діяльність

З метою визначення рівня та вдосконалення освітньо-виховного процесу адміністрацією КДНЗ «Дзвіночок» були охоплені контролем усі суттєві питання. Своєчасно здійснювався попереджувальний контроль за змістом та якістю перспективного і календарного планування навчально-виховного процесу, готовністю вихователів та інших спеціалістів до роботи протягом робочого дня та за якістю підготовки до запланованих річним планом заходів.

У 2014-2015 навчальному році колектив закладу працював творчо і відповідально. Адміністрації закладу вдалося охопити оперативним контролем  стан підготовки до навчального року, виконання вимог режиму в ДНЗ, рівень педагогічної майстерності педагогів, що атестувалися. Під час проведення педрад, семінарів використовувалися інтерактивні методи навчання педагогів: дискусії, ділові ігри, вправи і таке інше. Проведення відкритих занять стимулювало педагогів до поглибленого вивчення питань, що висвітлювалися, пошуку нестандартних, цікавих рішень, а також сприяло підвищенню рівня самоосвіти.

Дошкільна освіта передбачає орієнтацію на особистість дитини, створення сприятливих умов для формування свідомості, позитивної самооцінки, самоповаги та шанобливого ставлення до оточуючих, конструктивних мотивів поведінки, нахилів, потреби пізнавальних психічних процесів.Очолюваний мною колектив працював в інноваційному режимі, використовуючи нові педагогічні ідеї, запроваджуючи в освітню діяльність сучасні педагогічні технології і методики.

Для впровадження інноваційних методів, форм роботи ми маємо достатню матеріально-навчальну та технічну базу, методичне та дидактичне забезпечення, професіоналів-вихователів, які передають свій безцінний досвід молодому поколінню. 

ХІТ-ПАРАД ІННОВАЦІЙ

Впевнена, що для творчої людини можливість розвиватися, творити лише додає наснаги та сенсу життя. Переважна більшість педагогів нашого закладу розуміють, що для ефективного розв'язання проблем навчання та виховання дошкільників необхідно перебувати у постійному творчому пошуку, експерементувати та впроваджувати сучасні перспективні технології, програми та методики.

В комплексі з іншими навчально-виховними моментами вихователями здійснювалось: валеологічне, екологічне, правове, народознавче, логіко-математичне виховання дошкільників, особлива увага приділялась розвитку зв'язного діалогічного мовлення, розвитку креативності дітей. В кожній групі проведені підсумкові заняття по виявленню рівня засвоєння програмових вимог з усіх розділів. 

Дошкільники всі комунікабельні, вільно спілкуються з дорослими, у них сформовано досить високий рівень мотиваційної готовності до навчання у школі. Добре розвинене мислення. Випускники оперують поняттями «буква», «звук», «слово», «речення». У всіх дітей сформований інтерес до книги, діти мають навички складання букв у склади, а складів у слова. 

Програмові вимоги засвоїли всі діти, які відвідували дитячий садок протягом навчального року. Немає великого розриву в рівні розвитку дітей та оволодінні ними програмовим матеріалом в розрізі груп.

26, 28 травня пройшли випускні вечори в старших групах № 6, № 8. На високому професійному рівні діти демонстрували свої знання, уміння та навички, які вони здобували протягом всього періоду перебування їх у дошкільному закладі. Це велика заслуга педагогів, всього колективу дитячого садка, а також, без сумніву, вас, батьків, які завжди і в усьому нас підтримували. Надавали свої поради, рекомендації, прислухались до наших зауважень, побажань. І, звичайно ж, те розвивальне середовище, яке ви створювали у своїх групах, допомагали створювати інтер'єри та дизайни групових приміщень, були завжди нашими спонсорами та меценатами - дало позитивні плоди для наших з вами дітей.

Колектив постійно працює над створенням позитивного іміджу дошкільного закладу, створено власний веб-сайт. Інформація розрахована на батьків: новини, консультації, рекомендації, фото, виставки, висвітлення поточної роботи – все це сприяє відкритості ДНЗ, залученню батьків до життя їх дітей у закладі.

 

Робота з наступності із школою та батьками

Співпраця КДНЗ та ЗОШ № 5 велась на належному рівні, відповідно до розділу плану «Наступність у роботі дошкільного закладу та школи № 5», виконання якого  дотримувалися як вихователі так і вчителі. Реалізація наступності з боку дошкільної ланки освіти полягає у формуванні готовності дітей старшого дошкільного віку до систематичного навчання і шкільного життя, що передбачає мотиваційну, емоційно-вольову, комунікативну, фізичну підготовку, розвиток пізнавальних, психічних процесів та мовлення, прищеплення елементарних навчальних умінь. Задля реалізації цих завдань педагогами закладу проводились із дітьми бесіди про школу, майбутнє навчання в ній.

Вихователі ДНЗ спільно з педагогами школи для старших дошкільників організовували екскурсію до школи, на яких діти мали змогу познайомитись з вчителями, відвідати шкільну бібліотеку та ознайомитись з приміщенням школи.

Учителі початкових класів брали участь у проведенні батьківських зборах у старших дошкільних групах.

Педагогічним колективом закладу була проведена певна робота щодо охоплення дітей 5-го року життя дошкільною освітою.

 

Організація харчування

Організація харчування дітей в ДНЗ, здійснювалася згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 р. № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 17.04.2006 р. № 298/227, наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 26.02.2013 р. № 202/165 «Про затвердження Змін до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах».

Харчування дітей в ДНЗ у 2014-2015 н.р. здійснювалось з вересня 2014 р. по грудень 2014 р. на 50 % проплаті від батьків та 50 % з міського бюджету, а з січня 2015 р. по травень 2015 р. на 70 % проплаті від батьків та 30 % з міського бюджету за перспективним тижневим меню. Готуючи страви, кухарі дотримувалися технології приготування їжі, нормативного об’єму страв. Усі продукти харчування, що надходять до ДНЗ відповідають вимогам державних стандартів, супроводжуються накладними, сертифікатами якості, висновками санітарно-епідеміологічної експертизи. Щомісяця проводиться аналіз харчування для забезпечення повноцінного раціону дітей протягом дня. 

Старша медична сестра Сопінська Л.І. веде документацію щодо харчування дітей, разом з кухарем та комірником складає перспективне меню, меню-розкладку, здійснює контроль за харчуванням дітей, контролює дотримання технології приготування їжі, вихід та якість готових страв, санітарний стан харчоблоку, дотримання правил особистої гігієни персоналом.

В закладі здійснюється триразове харчування, згідно примірного двотижневого меню, з урахуванням весняно-літнього та осінньо-зимового періоду. Раціон харчування літнього меню розширюється свіжими овочами, соками, фруктами.

Стан роботи щодо організації харчування в ДНЗ заслуховувалися на виробничих нарадах, на нараді при завідувачі та відображено  у наказах  по закладу.

Умови для організації харчування в ДНЗ задовільні. Харчоблок має необхідне приміщення, забезпечений проточною гарячою та холодною водою, оснащений необхідним технологічним обладнанням, яке знаходиться в робочому стані, незважаючи на закінчення термінів експлуатації. Холодильне обладнання у робочому стані. Працівники харчоблоку мають спеціальну освіту. Періодично проводиться атестація робочих місць.

 

                    Медичне обслуговування

Керуючись санітарними правилами для ДНЗ було проведено аналіз захворюваності дітей за 2014-2015 н.рік. (за 8 місяців): зменшилась кількість випадків на пневмонію,  збільшилась кількість випадків захворюваності у зв’язку  з хворобою на вітряну віспу, Кількість випадків захворюваності ангіною та скарлатиною залишилися незмінними (2 випадки). Зовсім відсутнє таке захворювання, як кір.

Для зниження захворюваності колективом ведеться клопітка робота, зокрема:

-     чітке дотримання режиму;

 дотримання  санітарно-гігієнічних вимог;

-     організація фізичного виховання;

-     систематичне направлення дітей на щеплення;

-     проведення загартовуючих процедур.

 

Безпека життєдіяльності, попередження травматизму

 Велика увага приділяється створенню безпечних та нешкідливих умов для здійснення освітньо-виховного процесу. З цією метою педагоги формують у вихованців гігієнічні навички та основ здорового способу життя, поняття про норми та правила безпечної поведінки, навчають дітей обачності, навичкам швидкої реакції в екстремальних ситуаціях. У закладі традиційно проводяться Тижні безпеки, тематичні заняття, бесіди, вікторини, розваги, виставки дитячих малюнків, екскурсії та цільові прогулянки, читання художніх творів відповідної тематики, аналіз небезпечних ситуацій, моделювання правильної поведінки тощо. Отже, проведення роботи з питань безпеки життєдіяльності у комплексі формує у маленьких громадян уміння бачити небезпеку, свідомо підходити до питання особистої безпеки, правильно діяти в небезпечних ситуаціях, набувати стереотипу поведінки в природі та суспільстві.

Протягом 2014-2015 навчального року дитячого травматизму під час освітньо-виховного процесу не зареєстровано, але є 7 випадків травмування дітей у побуті. Кожен випадок травматизму аналізується, щоб попередити подальші випадки травмувань. Так причиною указаних випадків травмування дітей у побуті стала необачність батьків. З батьками були проведені бесіди з метою розширення знань про ігри дітей на вулиці та вдома, дотримання правил безпечної поведінки в іграх з іншими дітьми та тваринами.

В ДНЗ створені належні, безпечні і здорові умови праці відповідно до Закону України від 21 листопада 2002 р. № 229-ІV «Про охорону праці».

Щоб запобігти нещасним випадкам та професійним захворюванням відбувається контроль за дотриманням працівниками вимог з охорони праці під час виконання ними робіт певного виду або за певною професією. Вимоги визначені інструкціями праці, які затверджені керівником.

Випадків травмування працівників ДНЗ під час роботи у 2014-2015 роках не зареєстровано.

 Надання соціальної підтримки та допомоги дітям-сиротам, дітям, які позбавлені батьківського піклування, дітям з малозабезпечених сімей, дітям з багатодітних сімей, дітям, постраждалим внаслідок ЧАЕС.

Дошкільний навчальний заклад є державним закладом, у якому суворо дотримуються вимоги щодо забезпечення прав дитини, які закріплені у основних державних документах:

- Конституція України;

- Конвенція ООН про права дитини;

- Закон України «Про охорону дитинства»;

- Сімейний кодекс.

Для виявлення дітей пільгового контингенту у вересні 2014 року було проведено соціальне опитування сімей.  На основі проведеного опитування складається соціальний паспорт закладу, розробляється план заходів та проводиться аудит дітей різних пільгових категорій. У 2014-2015 н. р. в ДНЗ виховується:

- 21 дітей з багатодітних сімей;

- 3 дитина під опікою;

- 3 дитини-інваліда;

- 1 дитина постраждала внаслідок ЧАЕС;

- 10 дітей з малозабезпечениї сімей;

- 6 дітей-переселенців з Донецької області.

З батьками та членами родин проведена роз'яснювальна робота щодо права користування пільгами. Усі ці діти проживають у нормальних побутових умовах.

 

Взаємодія з батьками

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту, одним з основних завдань, що стоїть перед дошкільним закладом, є «взаємодія з родиною для забезпечення повноцінного розвитку дитини».

У статті 33 Закону України «Про освіту» звертається увага на те, що «дошкільна освіта і виховання здійснюються у сім’ї, дошкільних закладах освіти у взаємодії з сім’єю».

Одним із головних пріоритетів у практиці роботи дошкільного навчального закладу на сучасному етапі є співпраця з родиною.

У дошкільному навчальному закладі використовуються різні форми взаємодії дошкільного навчального закладу та родини.

Колективні форми взаємодії з батьками: батьківські збори, батьківський всеобуч (на якому проводяться зустрічі з цікавими людьми), дні відкритих дверей, спільні родинні свята, ярмарки, конференції, звіти завідувача про роботу в дошкільному навчальному закладі.

Групові форми взаємодії: батьківські збори в групах, семінари – тренінги для батьків, анкетування батьків, презентація кращого сімейного досвіду, сімейні газети.

Індивідуальні форми взаємодії: консультації спеціалістів дошкільного навчального закладу, папки-пересувки, інформаційні бюлетені.

Використовуються наочно-інформаційні методи такі як: батьківські куточки в групах, інформаційні стенди та теки для батьків, запрошення, оголошення, вітання, скринька пропозицій. Педагоги творчо, нестандартно підійшли до питання обладнання батьківських куточків. Кожний інформативний куток має своє власне «обличчя», викликає зацікавлення у батьків. Естетичний вигляд кожного такого кутка задовольняє запитам оформлення приміщення. Інформативний матеріал змінюється систематично, тут висвітлюються актуальні питання розвитку, навчання і виховання дітей, батьки знайомляться з психолого-педагогічними характеристиками того чи іншого вікового періоду.

Батьки беруть участь в оглядах-конкурсах, конкурсах поробок з природного матеріалу, конкурсах малюнків.

 

Матеріально-технічна база дошкільного навчального закладу

Згідно нормативів, санітарно-гігієнічних вимог та специфіки роботи дошкільного закладу в КДНЗ обладнані необхідні приміщення: групові та спальні кімнати, роздягальні та кімнати гігієни. Постійно функціонують спортивна і музична зали, працюють кабінети: медичний, методичний, психологічний; всі технологічні та побутові приміщення.

Бюджетні кошти йдуть на:

- оплату комунальних послуг (електроенергії, водопостачання, теплової енергії, телефону, вивіз сміття);

- заробітну плату працівників закладу, оплату на  оздоровлення під час щорічної відпустки педагогічним працівникам;

- закупку продуктів харчування для дітей.

Протягом 2014-2015 н.р. в КДНЗ «Дзвіночок» активно працювали батьківські комітети кожної вікової групи. Здійснювалася активну діяльність по залученню батьків до благоустрою території ДНЗ та проведенню ремонтних робіт. Як економічно не важко, але колектив робить усе можливе для того, щоб зберегти установу в належному стані, щоб діти не відчували економічної скрути, росли здоровими і всебічно розвиненими.

Саме тому я приділяю велику увагу господарським питанням, зміцненню матеріально-технічної бази, яка поступово зношується і поновлюється, практично, за рахунок батьків за що вам мій уклін і шана.

Як керівник закладу добре розумію серйозність і відповідальність цієї справи. Тому категорично забороняю своїм працівникам втручатися в процес збору благодійних внесків від батьків, і керуюся листом Міністерства освіти і науки № 1/9-289 від 15.04.2011 року, «Щодо оприлюднення інформації про використання благодійних та спонсорських внесків» Залучаємо лише добровільні пожертвування, які збирають члени батьківського комітету.

Дякуючи благодійній допомозі батьків на групах було виконано:

- заміну вхідних дверех та кранів в гігієнічній кімнаті, пофарбовання обладнання на ігровому майданчику групи № 2;

- ремонт тіньового навісу на ігровому майданчику групи № 3;

- встановлення метало пластикового вікна роздягальні групи № 8.

Придбано:

- тюль, килимові доріжки в групу № 1;

- 12 столів, 18 стільчиків в групу № 3;

- килим для ігрової кімнати групи № 4;

- килим для спальної кімнати групи № 6;

- 12 столів в групу № 7;

- ігровий куточок «Сімя», шафи для буфетної в групу № 9;

- шафи для буфетної в групу № 10;

- килим для ігрової та килимові доріжки в спальню групи № 11. 

Особлива персональна подяка татові Дік Євгену Олександровичу за виготовлення та встановлення двох хвірток.    

 

Підводячи підсумки минулого навчального року можна стверджувати, що робота з дітьми велася систематично, цілеспрямовано, комплексно, з урахуванням вікових можливостей дітей та відповідно вимог Базового компоненту дошкільної освіти.

Вважаю, що колектив закладу працює з розумінням свого морального обов’язку, живе в атмосфері постійного пошуку нового, кращого, досконалішого духовно-творчого єднання педагогів, вихованців та їх батьків, а я, керівник закладу, допомагаю їм в усьому.

Але головну оцінку моєї роботи, як керівника закладу, повинні дати Ви, шановні батьки та колеги. Протягом цього навчального року Ви мали можливість бачити мене в роботі і тому Вам судити про мої досягнення чи невдачі.

Підводячи підсумки зробленого протягом  2014-2015 н.р., можна зробити висновок, що ще не все зроблено і є багато планів.

 

Велика та щира Вам подяка, дорогі батьки, від усього нашого колективу.