Вчитель інфо счетчик посещений

Правила прийому

 


 

  
 

             Прийом дітей до дошкільного закладу здійснюється керівником протягом календарного року на підставі заяви батьків або осіб, що їх замінюють, медичної довідки про стан здоров’я дитини, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження.
             Під час прийому керівник ознайомлює батьків або осіб, які їх змінюють, із статутом дошкільного навчального закладу, іншими документами, що регламентують його діяльність (при потребі укладається угода між дошкільним навчальним закладом та батьками або особами, що їх замінюють).
             Плата за харчування дітей у дошкільному навчальному закладі вноситься щомісяця у розмірі, що не перевищує 50% від вартості харчування на день, не пізніше 10 числа поточного місяця. Не допускається збільшення розміру плати за утримання дитини в групах понад нормативів, встановлених Кабінетом Міністрів України.
             За дитиною зберігається місце у дошкільному закладі у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній період (75 днів).
Відрахування дітей із дошкільного навчального закладу може здійснюватись
за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють:
- на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість Ії подальшого перебування у дошкільному навчальному закладі даного типу;
- у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців;
- коли дитина не відвідує заклад без поважних причин понад місяць;
- при невиконанні батьками угоди між ними та дошкільним закладом. 
            Адміністрація дошкільного закладу письмово повідомляє батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів.