Вчитель інфо счетчик посещений

Нормативно-законодавчі документи

ЗАКОНИ

Конституція України: http://osvita.ua/legislation/law/2227/

Закон України «Про освіту» http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1060-12

Закон України «Про дошкільну освіту» http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2628-14

Закон України «Про охорону дитинства»: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2402-14

Закон України "Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного  процесу" http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2442-17

Указ Президента України "Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні" № 244/2008 від 20.03.08 року http://osvita.ua/legislation/other/2562/

 

ПОСТАНОВИ

- "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі дошкільної освіти та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)". Постанова КМУ № 910 від 08.10.2012 року: http://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/31570/

 - "Про підвищення оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери". Постанова КМУ №10 від 11.01.2012 року: http://osvita.ua/legislation/other/26672/

 -  "Про внесення змін до Положення про дошкільний навчальний заклад". Постанова КМУ №1204 від 16.11.2011 року: http://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/25574

 -  "Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року". Розпорядження КМУ № 1721-р від 27.08.2010 рокуhttp://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/8834/

- "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності " (зі змінами). Постанова КМУ № 796 від 27.08.2010 року: http://osvita.ua/legislation/other/8906/

- "Про затвердження Положення про освітній округ". Постанова № 777 від 27.08.2010 року: http://osvita.ua/legislation/other/8841/

 - "Питання штатного розпису дошкільних навчальних закладів". Постанова КМУ № 1122 від 05.10.2009 року: http://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/5379/

 - "Про затвердження Положення про центр розвитку дитини". Постанова КМУ № 1124 від 05.10.2009 року: http://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/5375/

 - "Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад". Постанова КМУ (зі змінами внесенеми згідно з Постановою КМУ №1124 від 05.10.09 р.): http://www.zatyshok.te.ua/dovidkova_informaciya/poloshennja_dnz.print

- "Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів" (зі змінами). Постанова КМУ №1243 від 26.08.2002 року: http://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/15752/

- "Про державну національну програму «Освіта» («Україна ХХІ століття») (із змінами). Постанова КМУ № 896 від 03.11.1993 року: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/896-93-%D0%BF

 

НАКАЗИ

- "Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс професійної майстерності педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів "Вихователь року".  Наказ МОНмолодьспорт № 582 від 15.05.2012 року: http://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/29754/

- "Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад сімейного типу". Наказ МОНмолодьспорт №1368 від 25.11.2011 року:  http://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/26146/

- "Про посилення контролю щодо проходження обов’язкових медичних  оглядів працівниками дошкільних навчальних закладів". Наказ МОНмолодьспорт №1365 від 25.11.2011 року: http://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/25935

- "Про затвердження Примірного положення про батьківські комітети (раду) дошкільного навчального закладу". Наказ МОНмолодьспорт №398 від 26.04.2011 року: http://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/17695/

- "Про затвердження Типового положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу".  Наказ МОН №1070 від 09.11.2010 року: http://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/10413/

- "Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів". Наказ МОН №1055 від 04.11.2010 року: http://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/8830/

- "Інструкція з організації охорони життя і здоров'я дітей у дошкільних навчальних закладах". Наказ МОН № 985 від 28.10.2008 року: http://old.iitzo.gov.ua/doshkilna_osvita.html

- "Про забезпечення прав дітей-інвалідів та дітей, які потребують корекції фзичного та (або) розумового розвитку". Наказ МОН № 1041 від 27.11.2007 року: http://uazakon.com/documents/date_bv/pg_gxcqxq.htm

- "Про затвердження Порядку комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу". Наказ МОН, МОЗ № 240/165 від 27.03.2006 року: http://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/2742/

- "Про внесення змін до Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах". Наказ МОН № 431 від 25.07.2005 року:  http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0875-05

- "Про затвердження примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю". Наказ МОНУ №178 від 23.03.2005 року: http://zakon.nau.ua/doc/?doc_id=253764

- "Примірний статут дошкільного навчального закладу". Наказ МОН № 257 від 24.04.2003 року: http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1038.276.0

- "Нормативи наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу" (зі змінами). Наказ МОН № 12818 від 20.02.2002 року: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0229-02

- "Типовий перелік обовязкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок дошкільного навчального закладу" (друге видання, доповнене). Наказ МОН № 509 від 11.09.2002 року: http://kristti.com.ua/content.php?level3=28

- "Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності". Наказ МОН № 522  від 07.11.2000 року: http://osvita.ua/school/theory/1728/

- "Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників навчально-виховних закладів України". Наказ МО № 455 від 20.12.1993 року: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0121-94

 

ЛИСТИ, ІНСТРУКЦІЇ

- "Зупинити насилля над дітьми – справа нашої професійної гідності". Лист МОНмолодьспорт № 1/9-74 від 05.02.2013 року:  http://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/34087/

- "Щодо розподілу робочого часу у практичних психологів та соціальних педагогів".  Лист МОНмолодьспорт № 1/9-683 від 26.09.2012 року:  http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/32126/

- "Про зміну порядку ведення діловодства у дошкільних навчальних закладах". Лист МОНмолодьспорт № 1/9-786 від 29.10.2012 року: http://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/32500/

- "Щодо прийому дітей до дошкільних навчальних закладів". Лист МОНмолодьспорт № 1/9-839 від 16.11.2012 року: http://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/32381/

- "Щодо благодійних внесків".  Лист МОНмолодьспорт № 1/9-272 від 09.04.2012 року:  http://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/28583/

- "Про посаду керівника дошкільного навчального закладу". Лист МОНмолодьспорт № 1/9-97 від 09.02.2012 року: http://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/28390/

- "Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах". Лист МОНмолодьспорт  № 1/9-577 від 29.07.2011 року: http://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/20980/

- "Щодо терміну перебування дітей, які досягли шестирічного віку, у дошкільних навчальних закладах". Лист МОНмолодьспорт №1/9-552 від 21.07.2011 рокуhttp://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/20765/

- "Про дотримання порядку прийому дитини до дошкільного навчального закладу". Лист МОНмолодьспорт №1/9-389 від 25.05.2011 року: http://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/18791/

- "Про застосування Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів". Лист МОН №1/9-114 від 18.02.2011 року:  http://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/14600/

- "Про організацію роботи з дітьми п'ятирічного віку". Лист МОН № 1/9-666 від 27.09.2010 року: http://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/9436

- Інструктивно-методичні рекомендації «Про організовану і самостійну діяльність  дітей у дошкільному навчальному закладі».  Лист МОНіУ №1.4\18 – 3082 від 26.07.2010 року: http://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/9091/

- "Про використання приміщень дошкільних навчальних закладів". Лист МОН № 1/9-316 від 13.05.2010 року: http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1038.3022.0

- "Про призначення завідувача дошкільного навчального закладу". Лист МОН № 1/9-810 від 26.11.2009 року: http://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/5868/

- "Підбір і використання іграшок для дітей дошкільного віку в дошкільних навчальних закладах". Лист МОН №1\9 – 470 від 18.07.2008 року:

- "Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади". Інструктивно-методичний лист МОН №1\9 – 583 від 04.10.2007 року: http://uazakon.com/documents/date_6k/pg_gvgqwi.htm

- "Про організацію обліку дітей дошкільного віку". Лист МОН № 1/9-263 від 07.05.2007 року: http://document.ua/pro-organizaciyu-obliku-ditei-doshkilnogo-viku-doc49900.html

 

 

АТЕСТАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

- "Розяснення з питань атестації": wwwmongovuauaactivityeducationrozyasnatestac

- "Щодо атестації педагогічних працівників". Лист МОНмолодьспорт № 1/9-779 від 25.10.12 року: http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/31912/

- "Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників". Наказ МОНмолодьспорт №1473 від 20.12.11 року http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/26746/
- "Типове положення про атестацію педагогічних працівників". Наказ МОН N 930 від 06.10.2010року: 
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/12483/

- "Про атестацію музичних керівників, інструкторів з фізкультуридошкільних навчальних закладів". Лист МОН № 1/9-165 від 16.03.2009 року: http://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/5932/

- "Порядок державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів"(зі змінами). Наказ ИОН № 553 від 24.03.2001 року: http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/95/