Вчитель інфо счетчик посещений

Наша візитка

                                                                                                                       

Мова навчання та виховання дітей у закладі – українська.

 

Форми організації освітнього процесу будуються на основі Базового компоненту дошкільної освіти, програми розвитку дитини  дошкільного віку «Українське дошкілля» та програми "Впевнений старт".

 

Наш девіз: Навчити людину бути щасливою          

                  неможна, але виховати її так, щоб вона

                  була щасливою, можна!  

                                                                      А.С.Макаренко

Кредо ДНЗ: Граючись навчати сучасному,  

                       граючись оздоровлювати,

                       граючись виховувати, 

                       граючись розвивати. 

                                          

             

 

 

 

 

 

 

 

 

Пріоритетні напрямки роботи:

- розвиток природних задатків дитини, формування життєвої компетентності, базових якостей особистості, розумової, емоційної, соціальної зрілості дошкільника;

- впровадження інноваційної діяльності для розвитку інтелектуального потенціалу дошкільника;   

- психологічний супровід дітей дошкільного віку; 

- побудова освітньо-виховного процесу на принципах співробітництва і співтворчості батьків та педагогів.