Вчитель інфо счетчик посещений

Нормативно-правові документи (організація харчування)

ЗАКОНИ

 

- Закон України «Про дитяче харчування» (із змінами):  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/142-16

 

НАКАЗИ

 

- "Про затвердження Інструкції з організації  харчування дітей у дошкільних навчальних закладах".  Наказ МОН, МОЗ від17.04.2006  № 298/227 (їз змінами, внесеними згідно Наказу МОНмолодьспорт від 26.02.2013 № 202/165): http://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/2739/

 

- "Інструкція з організації харчування  дітей у дошкільних навчальних закладах" (із змінами). Наказ МОН, МОЗ від 17.04.2006 № 298/227:  http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0523-06

 

- "Щодо невідкладних заходів з організації харчування дітей у дошкільних, загальноосвітніх,позашкільних навчальних закладах". Наказ МОН, МОЗ від 15.08.2006 № 620/563: http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20060815__563.html

 

- "Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах" (із змінами і доповненнями). Наказ МОН від 21.11.2002 №667: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0953-02

 

ПОСТАНОВИ

 

- «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах».  Постанова КМУ від 22.11.2004 № 1591: http://osvita.ua/legislation/other/2738/

 

ЛИСТИ

- «Про дотримання навчальними закладами вимог щодо якості та безпечності продовольчої сировини». Лист МОН від  08.10.2010 № 1/9-705:

 

- «Про здійснення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних закладах». Лист МОН від 21.06.2007 № 1/9-394: